×    หน้าหลักสมาชิก    แก้ไขข้อมูลส่วนตัว    เปลี่ยนรหัสผ่่าน    ออกจากระบบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.GUCARS.com ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ขึ้นเพื่อใช้ในการรักษาความลับ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.GUCARS.com ทุกท่าน ดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านทำการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ www.GUCARS.com ทางเราได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ อีเมล์แอดเดรส ชื่อ นามสกุล และรหัสผ่านในรูปแบบการเข้ารหัสความปลอดภัย หรือหากท่านทำการสมัครสมาชิกผ่าน Facebook เราได้ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่ อีเมล์แอดเดรส ชื่อ นามสกุล และรูปโปรไฟล์ และเมื่อท่านลงประกาศขายรถยนต์กับทาง www.GUCARS.com เราจะทำการเก็บข้อมูลเบอร์ติดต่อ Facebook ID , Line ID , ที่อยู่ที่สะดวกในการนัดดูรถยนต์ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงประกาศขายรถยนต์คือข้อมูลเบอร์ติดต่อ ข้อมูลในส่วนอื่นๆท่านจะกรอกหรือไม่ก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว ทางเว็บไซต์ www.GUCARS.com ได้ดำเนินการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงทำการรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นใดสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวและนำไปใช้ในทางอันผิดกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

ทางเว็บไซต์​ www.GUCARS.com จะใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น กล่าวคือ ในกรณีการลงประกาศขายรถยนต์ จะใช้ข้อมูลรายละเอียดรถยนต์ที่ท่านต้องการลงประกาศ และเบอร์ติดต่อของท่าน ข้อมูลในส่วนอื่นๆท่านสามารถเลือกที่จะแสดงข้อมูลหรือไม่ก็ได้ ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ Facebook ID , Line ID และรูปโปรไฟล์ของท่าน เป็นต้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิให้อำนาจกับทางเว็บไซต์ www.GUCARS.com ในการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นใดเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์อันควรของเว็บไซต์ นอกจากนี้อาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดจากทางเว็บไซต์ www.GUCARS.com ได้โดยท่านสามารถส่งความจำนงดังกล่าวผ่านทางอีเมล์แอดเดรส หรือทางเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร นอกเหนือจากนี้ ท่านยังมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน และเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนของท่าน กล่าวคือ รูปโปรไฟล์ , Facebook ID หรือ Line ID เป็นต้น

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.GUCARS.com รักษามาตรฐานในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.GUCARS.com มีกระบวนการในการสร้างความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลของท่าน และยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอจากท่านได้อีกเช่นกัน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

www.GUCARS.com อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ ทางเว็บไซต์ www.GUCARS.com ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือใช้บริการจากทางเว็บไซต์ของเรา

การปฏิบัตินโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ www.GUCARS.com

ในกรณีที่ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทางเว็บไซต์ www.GUCARS.com มีช่องทางที่ให้ท่านสามารถสื่อสารกับทางเราได้โดยผ่านทางหน้า “ติดต่อเรา” อีเมล์ หรือโทรศัพท์ตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบทุกข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ www.GUCARS.com ในโอกาสต่อไป